Dershaneler Eylül 2015 Tarihine Kadar Devam Ediyor

Dershaneler Eylül 2015 Tarihine Kadar Devam Ediyor

Dershaneler Eylül 2015 Tarihine Kadar Devam Ediyor

Dershanelerin Faaliyetleri 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam edebilecek

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faal olan dershaneler ile bu kanunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri, 1 Eylül 2015 tarihine kadar devam edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bunlardan 1 Eylül 2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre uygun görülmesi halinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alınacak. Dönüşüm programına alınan kurumların, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin haftalık ders saati sayısının 30 saati geçemeyeceği hükmü ile özel okullardayöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemeyeceği yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılacak.