Amerika’da Üniversite Eğitimi

Amerika’da devlet üniversiteleri, Amerika’ da özel üniversiteler, Amerika’ da 2 senelik komünity kolejler olmak üzere 4500 okul bulunmaktadır. Talep geldiğinde tüm Amerika özel ve devlet üniversitelerine resmi kayıt ve başvurunuz aracılığımızla yapılabilmektedir. Amerika’  1500’ e yakın 2 yıllık okul bulunmakta olup, bu okullar idari yönetim açıdan özel ve devlet okulları olarak ikiye ayrılmaktadırlar.Ancak, verilen eğitimin kalitesi ve alınan diplomanın geçerliliği açısından özel ve devlet okulları arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Amerika’ da üniversiteler Türkiye’ de olduğu gibi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine yönelik eğitim ve öğretim yapan, genelde fakülte ve kolejlerden oluşan ve öğretimin yanında araştırma faaliyetlerine de ağırlık veren yüksek öğrenim kurumlarıdır.

Türkiye’ deki sistemden farklı olarak kolejler(college) ABD’ de yükseköğrenim kuruluşları olarak geçer ve üniversitelere göre daha küçük okullardır. İdari bakımdan bağımsız olanların yanı sıra üniversiteler bağlı olan kolejlerde bulunmaktadır. Bu tarz okullarda daha çok sosyal, beşeri ve temel bilimlere yönelik lisans eğitimi verilse de yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren bölümleri de bulunmaktadır. Üniversitelere denk olan özellikle fen ve mühendislik alanlarına yoğunlaşmış, araştırmaya yönelik lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren teknoloji enstitüleri bulunmaktadır. Tüm Amerikan üniversitelerine yerleştirme yapmaktayız. Aşağıda ki örneklerde Amerika’ da ingilizce dil eğitiminizden sonra veya Amerika’ da İngilizce dil okuluna gitmeden  OHLA partnerliği ile Amerikan üniversitelerinden şartlı kabul mektubu getirterek direk yerleştirmenizin yapılabileceği üniversiteleri görebilirsiniz.

 • Adelphi Üniversitesi’ndeki Adelphi International ( Undergrad için 24 Hafta Ücretsiz ESL ve Amerika’ da yüksek lisans Programları için 12 hafta Ücretsiz ESL sunar)
  Amerikan Üniversitesinde Amerikan Hızlandırıcısı (Pearson Zorunlu) (OHLA, Üniversite için 24 Hafta Ücretsiz ESL ve Master Programları için 12 hafta ÜCRETSİZ ESL sunar)
  Arkansas Eyalet Üniversitesi
  Auburn Üniversitesi’ndeki Auburn Global ( Amerika’ da üniversite eğitimi  için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL ve Grad Programları için 12 hafta ÜCRETSİZ ESL sunar)
  Baylor Üniversitesi
  Centennial College (Kanada)
  Colorado Eyalet Üniversitesi (Colorado,   öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Drew Üniversitesi (Drew, öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Florida Atlantic Üniversitesi
  Florida Teknoloji Enstitüsü
  Florida Uluslararası Üniversitesinde Global FIU ( Lisans Programları için 12 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Tam Yelken Üniversitesi
  George Mason Üniversitesi (George Mason,  öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  High Point Üniversitesi
  Herzing Üniversitesi
  James Madison Üniversitesi (James Madison,  öğrencilerine Lisans Programları için 12 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  LIM Koleji
  Lynn Üniversitesi (Uçuş Okulu dahil – OHLA ve Lynn ile Özel ve Ticari Pilot Lisansınızı Alın)
  Louisiana Eyalet Üniversitesi’nde LSU Global (Pearson Zorunlu)
  Aşağı Columbia Koleji
  MCPHS Üniversitesi
  Montana Eyalet Üniversitesi
  Oglethorpe Üniversitesi (Georgia Tech Yolu) (Oglethorpe,   öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Oregon Eyalet Üniversitesi (Oregon   öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Rocky Mountain Sanat ve Tasarım Fakültesi
  Saint Michael’ın Koleji (Vermont)
  Saint Norbert College
  Seattle Merkez Koleji
  Teksas Wesleyan Üniversitesi
  Birmingham Alabama Üniversitesi
  Kansas Üniversitesi (Pearson Zorunlu)
  Central Florida Üniversitesi’ndeki Küresel UCF (Pearson Zorunlu) (  öğrencilere Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunar)
  Dayton Üniversitesinde Dayton Küresel ( Lisans Programları için öğrencilere 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Illinois-Chicago Üniversitesi’ndeki UIC Global ( Lisans Programları için öğrencilere 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Massachusetts Üniversitesi (UMASS)
  Kuzey Alabama Üniversitesi
  Güney Carolina Üniversitesi’ndeki USC Uluslararası Hızlandırıcısı (Pearson Zorunlu) ( Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  South Florida Üniversitesi (USF, öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Vermont Üniversitesi (UV, öğrencilerine Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Utah Üniversitesi’ndeki Utah Global ( Lisans Programları için öğrencilere 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Pasifik Üniversitesi’ndeki UoP ( Lisans Programları için 24 Hafta ÜCRETSİZ ESL sunmaktadır)
  Washington Eyalet Üniversitesi
  Wayman Amerikan Uçuş Eğitimi
  Westcliff University (Westclilff University,  öğrencilerine CPT ve OPT fırsatları sunar. Çevrimiçi derecenizi sürdürürken çalışın)

Amerika’ da Üniversiteye kaydolmak çok detay gerektirmektedir. 

Amerika'da ÜniversiteAmerika’ da 2 senelik ya da 4 senelik üniversite eğitimi alabilmek için öğrencinin lise mezunu olması ve İngilizce seviyesinin çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Amerikan Üniversiteleri anadili İngilizce olmayan bütün yabancı öğrencilerden giriş şartı olarak TOEFL ya da IELTS sınavlarından birinden yeterli puan almasını şart koşarlar. Bu sınavlardan alınacak puanlar üniversiteden üniversiteye göre değişmekte olup,  genel olarak birçok üniversitede TOEFL 79, IELTS 6,5 olarak belirlenmiştir. Adayın İngilizcesi hiç yok ya da İngilizcesi yetersiz ise ALL STUDY öğrenciyi aynı üniversite içerisinde İngilizce hazırlık senesine başlatıyor ve bu süreçte üniversitesinden şartlı kabul mektubunu getirterek eğitimine başlatabiliyor.

Öğrencilerin Lise mezuniyet dereceleri (GPA) 4,00 üzerinden en az 2,5 ortalamaya sahip olması başvuru yapılacak üniversitelerin kalitesini arttırmaktadır.  Ayrıca Üniversiteye girişte bazı okullar bizdeki YGS sınavına benzeyen bir genel yetenek ve bilgi sınavı olan SAT veya ACT sınavlarını da istemektedirler. Bu sınavlara başvurularınızın yapılmasında yine yurtdışı eğitim acenteniz yardımcı olunmaktadır. Kimi durumlarda İngilizce hazırlık senelerini yine Amerika’ da alan öğrencilerden SAT veya ACT sınavı istenmemektedir.   Bu sınavların yanında öğrencinin derslerin dışında kendini geliştirici sosyal faaliyetlerde bulunması, akademik ve kişisel özelliklerini yansıtan referans mektupları alması gerekmektedir. Bu mektupların ve kişisel özgeçmişinizin hazırlanmasında acenteniz adaya birebir rehberlik yapmaktadır. Amerika’ da Türkiye’ den en çok yerleştirme yaptığımız alanlar İşletme, Mühendislik, Turizm, Spor Yönetimi, Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleridir. Adaylarımızdan Üniversite Hazırlık sınavı istenmediği için Lise Mezuniyet ortalamaları dikkate alarak yerleştirmelerini yapmaktayız. Amerika’ da tıp, hukuk, eczacılık ve dişçilik gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrencilerin öncelikle dört yıllık bir üniversite derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Daha sonra her bölüm için ayrı ayrı yapılan sınavlara girip başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenci tıp okumak istiyorsa MCAT sınavına, hukuk okumak istiyorsa LSAT sınavına girmesi gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olduktan sonra öğrenciler eğitimlerine devam etme şansına sahip olmaktadırlar. Yurtdışı üniversitelerinde 2 farklı başlangış dönemi vardır.

 • Eylül 04, 2019  – Bu tarihte yurtdışında üniversite eğitiminize başlamak istiyorsanız son başvuru tarihiniz /Deadline 10Mayıs 2019′ dir.
 • Ocak 08, 2020 – Bu tarihte Amerika’ da üniversite eğitimleri için son başvuru tarihiniz/Deadline Temmuz 20, 2019′ dir.
 • Çok nadir olarak bazı üniversitelerde Mayıs 2019 için de bölüm/sınıf açabiliyorlar fakat bu tarihi hedef almamanızı önermekteyiz.

Üniversite başvurunuzla ilgili hazırlamanız gereken evraklar şunlardır : 

 1. Diploma
 2. Transcript – 3 adet olacak şekilde
 3. Lisenizde 3 farklı öğretmenden alınacak olan referans mektupları/Recommendation Letters – örnekler tarafımızdan verilecektir-
 4. 1 tane İyiniyet mektubu/Statement of Purpose -Örnekler tarafımızdan verilecektir-
 5. 1tane İngilizce CV -örnek tarafımızdan verilecektir-
 6. Acenta referansı -tarafımızdan ilgili üniversitenize yazılacaktır-
 7. Tüm evraklar İngilizce olacaktır. Yeminli tercümanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

ALL STUDY partner Universities are participating in the ESL Scholarship Program

 • Adelphi University
 • Auburn University
 • Colorado State University
 • Drew University
 • Florida International University
 • George Mason University
 • James Madison University
 • Oglethorpe University
 • Oregon State University
 • University of Illinois at Chicago
 • University of the Pacific
 • University of South Florida

AMERİKA’ DA 2 SENELİK COMMUNITY COLLEGE PROGRAMLARI  Amerika’ da ki kolej ve teknolojik enstitülerine ilave olarak 2 yıllık eğitim veren Community College (yüksekokullar) bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ara eleman yetiştirmek amacına hizmet eden meslek yüksekokullarını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlayabilmenin yanı sıra gerekli not ortalamasını tutturduktan sonra üniversitelerin üçünü sınıfına geçiş yapabilmektedirler. Meslek yüksekokullarına giriş üniversitelere göre daha kolaydır. Eğitim ücretleri 4 yıllık Üniversitelerle karşılaştırıldığında daha düşüktür. Diğer bir avantajı da sınıflarının küçük olması ve İngilizce Hazırlık Programlarının bulunmasıdır. Teknikerlik eğitimi vermektedirler. Not ortalamasını yüksek tutan öğrenciler çok kolaylıkla sonrasında 4 senelik üniversitelere geçiş yapabilmektedirler. 2 senelik Komunity Kolej sonrasında Amerika’ da Lisans tamamlama nasıl yapılabileceği ince detayları olan bir konudur. Uzmanlık gerektirmektedir. ALL STUDY Istanbul ofisimizde Amerika’ da üniversite departmanımızdaki yetkilimiz Amerika’ da bu şekilde eğitimini tamamladığından deneyimli uzman danışman aracılığı ile işlemlerinizi kolayca yürütebilmenin huzurunu hissedeceksiniz.

Türkiye’ de Lisans Eğitimi devam eden Öğrencilerin Amerika Üniversitelerine Transferini Gerçekleştirebilmekteyiz ! Türkiye’ de 2 senelik ön lisans diploması almış öğrenciler Amerikan Üniversitelerine dikey geçiş yapabilmektedirler.  Ayrıca lisans eğitimine devam eden öğrenciler Amerika’ da ki Üniversitelerin ara sınıflarına geçiş-transfer yaparak lisans eğitimlerine Amerika’ da devam edebilirler. Transfer aşamasında öğrencinin not ortalaması çok önemlidir. Üniversitelerin ikinci ve üçüncü sınıfında transfer yapılması en uygun olandır. En fazla yerleşitme yaptıgımız Everett Community College fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz. Kolejin yıllık eğitim giderleri 5550$’ dır.

 • Everett Komünity Kolej’ den öğrenciler Amerika’ nın diğer üniversitelerine çok kolay geçiş yapabilirler.
 • Kolejdeki hocalar üst düzey eğitim düzeyine sahiptirler.
 • Sınıfları 15-25 kişiliktir.
 • Washington Eyaletinin en büyük ve köklü kolejidir.
 • Amerika’ nın en iyi üniversitelerine transferinizde size çok farklı seçenekler sunar ve üniversite transferi işlemlerinize yardımcı olur.
 • Uluslararası öğrencilere özel çalışma imkanları ve burs seçenekleri sunarak yardımcı olur.We have special working opportunities and scholarships for our international students.
 • Havacılık endüstrisinin merkezindeki Everest College Boeing fabrikasına uzaklıgı sadece 16km(10 mile)’ dir. We are located in the center of the Aviation Industry. The largest Boeing manufacturing facility is located within 10 miles (16 kilometers) of the college.
 • Uluslararası öğrenci departmanı çalışanları deneyimleri sayesinde öğrencilerin olası ihtiyaçlarını anlayabilecek düzeydedir.
 • Everest College; İşletme,Biyoloji, Kimya, Tiyatro, Acting, Seramik, Computer Information, Dişçilik, Dental hijyen, Çocuk gelişimi, Ekonomi, eğitim, Finans, Coğrafya, Global studies……ve daha birçok alanda uygun maaliyetle 2 senelik önlisans diploması eğitimi vermektedir.
 • Everest Kolejin yurt konaklamaları çok elit ve seçkin bir bölgededir. Öğrenciler güvenli şekilde okula yakın yurt konaklama imkanından faydalanabilmektedirler.

Amerika’ da bilinenin aksine uluslararası öğrencinin mezuniyet sorası yasal edinilmiş çalışma hakları vardır!Genel olarak Üniversitede eğitim alan uluslararası öğrencilerin yasal çalışma hakları kampüs içerisinde olmak şartı ile sınırlandırılmıştır. İşletme ve diğer alanlardan mezun olan öğrenciler eğitimleri sonrası 1 sene full-time çalışma hakkı alabilmektedirler. Mühendislik Programlarından mezun olan öğrenciler 2 senelik Optional Practical Training(OPT)  başvurusu yapabilirler.  

AMERİKA’ DA AKADEMİK DÖNEMLER – BAŞVURU TARİHLERİ  A.B.D.’ de Akademik Dönem genel olarak okuldan okula farklılık göstererek Ağustos ayı sonu ile Eylül ayının başında başlayıp, Mayıs ayı sonu veya Haziran başında biter. Adaylar bu belirtilen tarihleri göz önüne alarak 6 ay öncesi başvurularını yapmak zorundadırlar. Türkiye’ de öğrenci Lise ’ye devam ederken Üniversite başvurunuzu başlatabilmekteyiz. Lise son sınıfın ikinci yarısında isteyeceğimiz evraklarınızla başvurunuzu yapabilmekteyiz. Üniversitelerin büyük çoğunluğunda ders yılı semester adı verilen 2 devreye bölünürken bir kısmında quarter denilen dört döneme bölünür. Çok az sayıda da olsa bazı üniversitelerde ders yılı trimester denilen üç devreye bölünür. Öğrenimlerini kısa sürede tamamlayıp mezun olmak isteyen öğrenciler yaz tatillerinde eğitimlerine devam ederek dört yıllık Üniversite eğitimlerini 3 senede bitirebilme şansına da sahip olmaktadırlar.

AMERİKA’ DA ÜNİVERSİTE EĞİTİM ÜCRETLERİ  Amerika’ da eğitim ücretleri ülkemizden çok farklı değildir.  Yalnız Türkiye’ de eğitim ücretlerinde belirli bir çizgi varken,  Amerika’ da bu standart denge mevcut değildir. Okul ücretleri yıllık 20.000 USD’ den başlar ve çok yukarı rakamlara kadar çıkabilmektedir. Amerika Hükümeti ‘’Amerika topraklarında yaşayan hiçbir bireyin okuma isteği engellenemez ‘’ der. Bu nedenle ucuz maliyetli üniversitelerin kalitesi düşüktür gibi bir düşünce var değildir. Yani Amerika’ da Üniversiteler eğitim kalitelerine göre ücretlendirilmezler. Amerika’ da okumak, okul ve geçim masraflarını karşılayabilmeye bağlıdır. Yıllık toplam masraf, genel olarak okuldan okula ve bölgeden bölgeye değişmektedir. Genel itibari ile Yıllık Üniversite ve Master Proğramları Eğitim ücretleri 25.000 – $ 45.000 arasındadır.

Acentemiz çalışanları Amerika’ da eğitimlerini tamamlamış uzman kadrosu ile Amerika’ da Üniversite yerleştirmelerini en hızlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olmaktadır. Detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz buradan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Forma kendinizle ve hedefinizle ilgili detayları lütfen ekleyiniz.

Amerika Haritası

ŞİMDİ BAŞVUR
BİLGİ İSTEK FORMU