Güney Afrika Vizesi

Güney Afrika İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren bu ülkeye seyahat edecek veya seyahatine bu ülkeden başlayacak 18 yaş altındaki çocuklar için bazı yeni uygulamalar yürürlüğe girmiştir.

Her iki ebeveyn ile seyahat edildiğinde çocuğun detaylı doğum belgesi, ebeveynlerden sadece 1 tanesi ile seyahat edilmesi halinde ise detaylı nüfus bilgilerini gösteren belge yanında bulunmayan ebeyene ait muavakatname(seyahat tarihinden maksimum 3 ay önce alınmış) veya mahkeme tarafından verilmiş velayet belgesinin yanlarında bulundurulması zorunludur.

Ebeveynlerden 1 tanesinin vefat etmiş olması durumunda ise ölüm belgesinin de yanlarında bulundurulması gerekmektedir.

18 yaş altındaki genç seyahat edeceği zaman yukarıdaki aile durumlarına bağlı olarak belgeleri yanında bulundurması zorunludur.

Bahsedilen dokümanların İngilizce lisanı haricinde olanların, yeminli tercüman tarafından İngilizceye çevrilmiş olması gerekmektedir.

Güney Afrika Vizesi için hazırlamanız gereken evrak listesi danışmanlarımız tarafından verilmektedir. Detaylı bilgi ve danışmanlık için 0212 259 60 75 /76 yı arayabilir, Bilgi İstek formunu doldurabilirsiniz.